Polska Misja Katolicka w Brukseli

Strona główna
więcej

Św. Eugeniusz de Mazenod został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w niedzielę misyjną 19 września 1975 roku, a kanonizowany przez Jana Pawła II, 3 grudnia 1995 roku.

więcej

Misja

Strona główna » Misja

Polska misja Katolicka w Brukseli doskonale wpisuje się we wspaniały nurt duszpasterstwa emigracyjnego. To wielka epopeja polskiego Kościoła Katolickiego. Za polskimi emigrantami politycznymi Powstania Listopadowego i Styczniowego, za zesłańcami na Sybir, za pierwszą falą emigracji zarobkowej z końca XIX w. i okresu międzywojennego szli polscy kapłani do Francji, Niemiec, Belgii oraz obu Ameryk, Kanady. Tak samo było po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i dalszych latach ostatniego stulecia. To oni, polscy kapłani, podtrzymywali wiarę, gdy jej zaczynało brakować w zawirowaniach dziejowych, to oni dawali nadzieje w czasach beznadziejności, to oni uczyli miłości, gdy serca były przepełnione zawiścią. To oni na obczyźnie organizowali całe niemal życie religijne, oświatowe, kulturalne, narodowe. Wokół polskich kościołów skupiała się niemal cała polska społeczność emigracyjna, w kościele – cała działalność religijna, w polskiej szkole przykościelnej uczono języka, historii i kultury polskiej, tutaj działały zespoły folklorystyczne, narodowe, tutaj wydawano polską prasę, obchodzono uroczystości narodowe. Kapłan polski dla ludzi zagubionych, bez znajomości języka, był wszystkim: obrońcą, opiekunem, pośrednikiem pracy, ojcem. Polski Kościół, a później Polska Misja Katolicka, był dla Polaków małą Ojczyzną, miniaturą Polski. Ostatni Kongres Polonijny Ludzi Kultury w Hiszpanii jednoznacznie docenił i podkreślił przeogromne znaczenie Polskich Misji Katolickich dla Polaków rozrzuconych po całym świecie. Oprócz działających polskich organizacji polonijnych, już wyspecjalizowanych, dobrze zorganizowanych – właśnie Polskie Misje Katolickie są do dnia dzisiejszego najbardziej prężnymi ośrodkami życia religijnego, oświatowego i kulturalnego.

 
WCZORAJ

Polska Misja Katolicka w Brukseli


Dzieje polskiej emigracji w Belgii rozpoczyna wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym. Belgia przyjęła wówczas kilkuset uczestników powstania. W XIX w. do Belgii napłynęli Polacy z Westfalii i Nadrenii, a w okresie międzywojennym – z Polski. W 1938 r. w Belgii było już około 60 tyś. Polaków. Po II wojnie światowej liczba ta wzrosła do 70 tyś. Mimo napływu do Belgii emigracji solidarnościowej, w 1988 liczba Polaków w Belgii zmniejszyła się do ok. 30 tyś. Po otwarciu granic na Zachód napłynął do Belgii strumień Polaków szukających pracy sezonowo, dorywczo. Dziś liczba Polaków w Belgii dochodzi do 60 tyś.: emigracji powojennej, solidarnościowej i sezonowej – ze wszystkich niemal stron Polski, różnego wieku, zawodu, wykształcenia. Do 1936 r. nie było w Belgii stałej, regularnej opieki duszpasterskiej. w 1936 r. ks. Prymas Polski Andrzej Hlond, widząc że „dusze polskie giną”, w porozumieniu z Ks. Kard. D. Mercier utworzył w Belgii Polską Misję Katolicką (PMK) obejmującą swoim działaniem również Wielkie Księstwo Luxemburg. Polska Misja Katolicka, jako kościelna jednostka organizacyjna, odpowiadała i organizowała całe życie religijne polskiej emigracji.

Pierwszym rektorem został mianowany Ks. Władysław Kudłacik. Po nim Ks. R. Moskwa. W okresie wojennym za całe, ograniczone przez Niemców życie religijne, odpowiadał Ks. Jacek Przygoda. Po II wojnie światowej w 1947 rektorem został mianowany O. Karol Kubusz (OMI), który rozbudował sieć ośrodków duszpasterskich (18) w Belgii i Holandii. Ośrodki te były „bazami wypadowymi” do wielu miejscowości, w których mieszkali Polacy. W 1988 roku pracowało w Beneluksie 20 kapłanów, w tym 12 Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI). Życiem religijnym i duszpasterskim w Beneluksie jako rektorzy kierowali: O. Henryk Repka OMI, Ks. Bolesław Kurzawa, O. Tadeusz Franków OMI, O. Józef Pielorz OMI, O. Leon Brzezina OMI, a od 2000 r. kieruje O. Ryszard Sztylka OMI.

 
DZISIAJ

Polska Misja Katolicka w Brukseli


Opieką duszpasterską jest objętych ok. 20 tyś. Polaków. Część – zakorzeniona mocno w ziemi belgijskiej, uczestnicząca w życiu politycznym, naukowym, kulturalnym, gospodarczym; część – pracująca sezonowo, bez obywatelstwa belgijskiego, bez formalnego zezwolenia na pracę. Dla nich wszystkich otwarta jest na oścież Polska Misja Katolicka.

Rektorem odpowiedzialnym za całokształt duszpasterstwa polonijnego w Beneluksie i koordynującym tę działalność Kurią Arcybiskupią jest O. Ryszard Sztylka (OMI). Od 1995 r.

 
Polską Misję Katolicką w Brukseli przy rue Jourdan 80 kieruje O. Władysław Walaszczyk OMI ze swoim współpracownikiem O. Damianem Kopyto OMI. W pracy duszpasterskiej pomagają Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

 
Polska Misja Katolicka podejmuje dziś wszystkie działania, jakie prowadzili przez dziesiątki lat polscy kapłani wśród Polaków na emigracji: prowadzi do Boga, uczy, podtrzymuje polską kulturę. Polscy kapłani są „wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich przyprowadzić do Chrystusa”.

 
Pierwszorzędnym głównym zadaniem duszpasterstwa emigracyjnego jest działalność religijna – odpowiadanie na podstawowe potrzeby każdego człowieka: pogłębianie wiary, ożywianie miłości, dawanie nadziei.

Podstawową formą działalności jest posługa sakramentalna. Biuletyn parafialny informuje, gdzie i kiedy odprawia się codzienna i niedzielna Msza św., kiedy sprawowany jest sakrament chrztu, kiedy i gdzie można przygotować się do zawarcia małżeństwa, kiedy udziela się sakramentu bierzmowania, gdzie i kiedy można się wyspowiadać, kiedy można przyjąć sakrament chorych. Polska emigracja czeka na swojego prymicjanta.

Najbardziej różnorodna jest działalność pozasakramentalna, ożywiająca i dopełniająca życie sakramentalne. Zasadniczo związana jest z okresami roku liturgicznego. W Adwencie –„polskie roraty”, rekolekcje adwentowe dla młodzieży, dorosłych, bezpośrednio przygotowujące do właściwego przeżycia uroczystości Bożego Narodzenia, Wielki Post przeżywamy również „po polsku”. Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa i rekolekcje wielkopostne przygotowujące do spowiedzi wielkanocnej i Tridiuum Sacrum.

Polskim zwyczajem nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, cotygodniowy różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego, do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Boskiej Fatimskiej; nabożeństwa do św. Józefa, św. Antoniego.

Dzieci w życie religijne wprowadza nauka religii w Polskiej Szkole przy PMK (ok. 805 dzieci) i w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP. Pogłębianiu życia religijnego służą przygotowania do bierzmowania, kursy przedmałżeńskie, cotygodniowe spotkania młodzieży, grupa biblijna pogłębiająca znajomość Pisma św.

Przejawem rozwiniętego duszpasterstwa są liczne grupy duszpasterskie. Wokół ołtarza skupiają się ministranci, Dzieci Maryi, służba liturgiczna młodzieży, zespoły wokalno-muzyczne.

Bardzo aktywne jest Bractwo Żywego Różańca – kobiet i mężczyzn – gotowe omodlić każdy problem i zawsze gotowe do współpracy z duszpasterzami.

Przy PMK działa grupa Anonimowych Alkoholików, pomagająca wszystkim, którzy chcą zerwać ze zgubnym nałogiem, i Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Oblackich.

Szczególną formą duszpasterstwa są doroczne pielgrzymki do Montaigu, Banneux i okazyjne do Rzymu, Lourdes, Fatimy, Ziemi św. Uroczystości narodowe: 3 maja, 1 sierpnia, 11 listopada mają w PMK swój początek lub zakończenie. Tutaj zbierają się wszystkie organizacje polonijne z pocztami sztandarowymi, tutaj modlą się i składają hołd bohaterom.

Znacząca jest również działalność charytatywna regularnie wspierająca potrzebujących w samej Belgii i w Kraju. Akcje pomocy w czasie stanu wojennego, klęski powodzi w Polsce ukazały ogromną solidarność i ofiarność Polaków.

Ważnym ośrodkiem pracy duszpasterskiej jest ”biuro parafialne” i poradnia na telefon – to najczęściej odwiedzane miejsce poza kościołem; tutaj załatwia się wszystkie sprawy związane z życiem religijnym, osobistym, kulturalnym. „Duszpasterstwo informacyjne”, jakże potrzebne zagubionym Rodakom w Belgii, jest swoistym biurem informacyjnym, tablicą ogłoszeń, gdzie poszukuje się zaginionych, uległych wypadkom, chorych w szpitalach, kursów językowych, możliwości komunikacyjnych.

Przy PMK istnieje i działa Polska Szkoła. Około 805 dzieci uczy się języka polskiego, polskiej historii i geografii oraz religii i kultury. Sala parafialna przy PMK jest ośrodkiem życia kulturalnego. Tutaj działa zespół instrumentalno-wokalny „Misja” i grupa teatralna. Tu dzieci urządzają okolicznościowe akademie. Biblioteka i videoteka udostępniają swoje zbiory i organizuje dyskusje.

Klub Inicjatywy Katolickiej organizuje spotkania, sesje dyskusyjne, pogłębiające wiarę i wiedzę.

Niezmiernie ważnym czynnikiem życia parafialnego i emigracyjnego jest biuletyn „Nasza Wspólnota”; każdego tygodnia wprowadza w życie liturgiczne, zamieszcza refleksje teologiczne i informuje o życiu religijnym, kulturalnym, prawie o wszystkim, co dotyczy życia emigracyjnego.

Nie stroni PMK od działalności „rozrywkowej”, organizuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych zabawy, spotkania przy kawie, zabawy karnawałowe, majówkę w Comblain la Tour, kolonie letnie dla dzieci.

 
JUTRO

Polska Misja Katolicka w Brukseli


Bóg wie najlepiej, jak będzie. Pozwala jednak na odczytywanie „znaków czasu”. Emigracja zawsze będzie elementem życia międzynarodowego; ludzie zawsze będą szukali wolności, pracy, lepszych warunków życia. I zawsze będą potrzebowali Boga!

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzy granice w poszukiwaniu pracy, lepszych warunków życia. W siedzibie NATO w Brukseli pracują i będą pracowali polscy wojskowi – to też ludzie wierzący. Stolica Apostolska gorąco popiera duszpasterstwo emigrantów (Pastoralis Migratorum Cura). Prymas Polski, który jest Opiekunem polskiej emigracji, z całą pewnością zadba o opiekę duchową nad nią.„Aby nie ginęły polskie dusze”, aby nie ginął duch polski na emigracji, nie znikła polska kultura – działa w krajach Benelux od blisko 80 lat Polska Misja Katolicka. Złotymi literami wpisuje się ona w wielką epopeję działalności Kościoła polskiego, w życie polskiej emigracji.

 

Strona główna
szukaj

«  Styczeń 2020  »

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 

Duszpasterstwo Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Bruxelles 1060 Rue Jourdan 80

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe